e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye Nedir?

Kağıt irsaliyenin elektronik ortamda, aynı nitelik ile düzenlenmiş hali olan e-İrsaliye, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiş olan bir uygulamadır. Bu uygulama, irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde dijital olarak düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsar.

Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı niteliği taşır. Daha çok sevk irsaliyesi olarak kullanılan e-İrsaliye sayesinde şirketler mal hareketlerini dijital ortamda kolayca izleyebilir ve giderlerinden de tasarruf edebilir.

e-İrsaliye sisteminin 1 Ocak 2018 itibarı ile mükelleflerin hizmetine açılmış olduğunu hatırlatıyor ve bu yazımızda e-İrsaliye hakkındaki detayları sizlerle paylaşıyoruz.

e-İrsaliye’nin avantajları nelerdir?

e-İrsaliye uygulaması doğrudan maliyetleri azaltarak ekonomik fayda sağladığı gibi iş süreçlerindeki iyileşme ile verimliliği de arttırır ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Faydalara adım adım göz atmak gerekirse;

 • Zaman: İrsaliyeyi kağıt olarak hazırlamak zorunda olmayan şirketler, elektronik ortamda hazırlanan e-İrsaliye ile zamandan kazanırlar.
 • Maliyet: Şirketler irsaliye basım, kargolama, arşivleme giderlerini azaltıp, iş süreçlerinin hızlanması sonucu personel çalışma verimliliği ile işçilik maliyetlerinden tasarruf ederler.
 • Hız: Alıcıya anında ulaşan bilgi ile şirketler kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlar ve dijital arşivleme ile irsaliye bilgilerine hızlıca ulaşabilirler.
 • Doğa Dostu: Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye’ler ekonomiye sağladığı faydaların yanı sıra kağıt israfından karbon gazı salınımına kadar çevreye zarar veren pek çok unsurun azaltılmasına yardımcı olurlar.
 • Entegre sistem: Muhasebe sistemlerine entegre edilen e-İrsaliye uygulaması ile şirketler tüm irsaliye sürecini tek bir yerden yönetebilirler.

E-İrsaliye’nin özellikleri nelerdir?

e-Dönüşüm sürecinin bir parçası olan e-İrsaliye’nin iş süreçlerini kolaylaştıran birçok özelliği bulunur. İşte bunlardan bazıları:

 • Saklama ve yeniden ulaşabilme kolaylığı
 • Gönderim pratikliği
 • Raporlama kolaylığı
 • Doğa dostu bir sistem oluşu
 • Anında ulaşılabilirliği
 • 10 yıl boyunca güvenle saklanma avantajı

E-İrsaliye uygulamasına nasıl başvurulur?

E-İrsaliye uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin e-Fatura sistemine kayıtlı olması zorunludur. e-İrsaliye kullanacak mükelleflerin e-Fatura uygulamasında kullandıkları yöntemi kullanmaları gerekir.

E-Fatura sistemine kayıtlı tüm kullanıcılar e-İrsaliye uygulamasına 3 farklı yöntemden birini seçerek başvurabilirler:

 • Portal yöntemi: Halihazırda Başkanlığın https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresinde sunduğu web uygulamasını (GİB-Portal) kullanan mükelleflerin portala giriş yaparak başvurulması.
 • Entegrasyon yöntemi: E-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için Başkanlık’a hitaben bir dilekçe ve ekinde yer alan test tanım formu ile başvurulması.
 • Özel entegrasyon yöntemi elektronik başvuru: Halihazırda özel entegrasyon yöntemi ile kullanmakta olan mükelleflerden, e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak isteyenlerin, Başkanlık’tan e-İrsaliye özel entegratörlük izni alan özel entegratörlerden biri ile anlaşmak suretiyle uygulamaya katılması.
Mart 13th, 2018|Genel|