Logo Destek Hizmetleri

Logo Destek Hizmetleri

Logo projeleri canlıya alındıktan sonra proje sonrasında kullanıcıların desteklenmesi, yeni iş taleplerinin modellenip devreye alınması, ek taleplerin yönetilmesi gibi konu başlıkları Unitysoft, Logo Destek Hizmetleri ekibi tarafından sağlanmaktadır.

Müşteri ihtiyaçlarına özgü oluşturulan destek modelleriyle müşterilerin kesintisiz Logo sistemlerinde destek alması ve profesyonel bir ekip tarafından iş süreçlerinin desteklenmesi mümkün olmaktadır. Uzaktan, yerinde, tam/yarı zamanlı gibi farklı kriterler ölçümlenerek sunulan hizmette müşterilere belli SLA – Hizmet Seviye Anlaşmaları doğrultusunda dönüş sağlanmaktadır.

Bizimle çalışmanın size faydaları nelerdir?

Logo destek hizmetleri ile müşterilerimize düzenli geri bildirimler yaparak sistemin daha verimli ve efektif kullanılması sağlanmaktadır.

Peki, destek kapsamı neleri içermektedir?

Yürüyen Logo platformunuzu  7/24, gerçek ve eş zamanlı, ölçülebilir bir tabanda sunuyor ve her modülde ki özellikle destek hizmetlerine tahsis edilmiş uzman kadrosu ile uçtan uca destek hizmeti veriyor.

Size sunduğumuz destek garantisi nedir?

Unitysoft, Destek Hizmet Paketleri sayesinde “izlenebilir-ölçülebilir” destek hizmetleri ile müşterilerinin Logo yatırımlarının verimli kullanılmasına katkıda bulunuyor. Ortaya çıkan anlık problemlerin giderilmesinde ve buna bağlı olarak iş sürekliliğinin sağlanmasında müşterilerinin her zaman yanında olan UnitySoft, destek paketleri ile alınacak desteğin “sürekliliğini” ve “düşük maliyet kriterlerine uygunluğunu” da garanti altına alıyor.

Unitysoft Logo Destek Hattımız : 0216 975 0055

Unitysoft, yapmış olduğu sayısız projelerden edinmiş olduğu tecrübeyi müşterilerinin hali hazır Logo platformlarındaki anlık problemleri giderme konusunda “hızlı – düşük maliyetli – ölçülebilir ve müşteri ihtiyacına özel olarak hazırlanan “Destek Hizmet Paketleri”ni müşterilerinin faydasına sunmaktadır.

Logo Destek Hizmetleri Müdahale Yöntemleri

  • Telefon Destek: Destek hizmet kapsamında bulunan ürünlerde bulunan modüller hakkında, uzaktan online bağlantı gerektirmeyen ve telefonda kısa süreli soru/cevap hizmetleridir. Logo kullanıcılarının basit sorunlarının çözümlerinde telefon vasıtasıyla destek verilir ve gerekli olduğunda doküman paylaşılır.
  • Online Destek: Müşteriye uzak erişim yazılımları ile bağlantı kurularak verilen hizmetlerdir. Uzaktan erişimle şirketlerin sistemlerine bağlanılır ve sorun belirlenip çözüme kavuşturulur. Online Destek kapsamında olup da gün içerisinde çözümlenemeyen sorunlar yerinde destek hizmetine yönlendirilir. Ayrıca, Yerinde Destek hizmet kapsamındaki konular, Online Destek hizmeti ile verilmemektedir.
  • Yerinde Destek: Müşteri işyeri/ofisinde verilen hizmetlerdir. Periyodik ziyaretler dışındaki yerinde destek talepleri müşteri tarafından yapılır. Periyodik ziyaret dışında, yakın destek talebi geldiğinde, destek ekibi içerisinden uygun olan kaynak planlanabilir. Yerinde destek talepleri, standart hizmet saatleri gözetilerek karşılanır.
  • Periyodik Ziyaret: Müşteri ortamında periyodik olarak belirlenmiş tarihlerde yerinde destek verilen hizmetlerdir. Periyodik müşteri ziyaretleriyle ürün ve çalışma ortamı gözden geçirilir. gerekli önlemlerin alınması konusunda danışmanlık hizmeti sunulur ve gerekmesi durumunda sisteme müdahale edilir.
  • Acil Destek:1. Seviye Acil Durum Desteği: Sistem çalışmıyorsa ya da acil müdahale gerekiyorsa en geç 4 saat içinde sorunun çözümü için uzak erişim sağlanarak Online destek yöntemiyle müdahele edilir.