Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje Başarısı için neler gerekir?

Danışmanlığın başarıyla uygulanması için en önemli unsurlardan biri de proje süresince eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılarak, belirlenen hedeflere belirlenen zaman diliminde ulaşmak için yapılan planlama ve kontrol süreçleridir.

Kazanımlarınız nelerdir?

Unitysoft, deneyimli proje yönetim ekibi ile daha önceden defalarca denenmiş ve başarısı kanıtlanmış, proje uygulama danışmanlığı çerçevesinde geliştirmiş olduğu özel bir metodoloji kullanarak geniş kapsamlı Logo projelerini başarıyla hayata geçirmiştir.

Logo Proje Yönetiminde USLUP Metodolojisi

Unitysoft, proje yönetimini Logo uygulamalarının daha hızlı uygulanmasına yönelik metodolojisi olan UnitySoft Logo Uygulama Proje (USLUP) Metodolojisi ile yürütmektedir. Logo iş uygulamalarının daha hızlı uygulanmasına yönelik metodolojiye USLUP adı vermekteyiz. USLUP’ta proje yönetimi için beş ayrı aşama vardır. Her aşama sonucunda yapılan kalite doğrulamasının ardından bir sonraki aşamaya geçilebilir.

1. Analiz – (Proje Hazırlıkları)

Logo ERP projesinin ilk fazının amacı proje planını oluşturmak ve her anlamda Logo ERP projesine hazırlanmaktır. Her Logo projesinin kendine özgü amaçları, kapsamı ve öncelikleri vardır. Bütçe ve raporlama uygulaması için hazırlanırken, projenin başında adreslenmesi gereken bazı önemli konular vardır. Bunlar:

 • Proje hedeflerinin ve amaçlarının belirlenmesi
 • Uygulamanın kapsamının netleştirilmesi
 • Uygulama stratejisinin belirlenmesi
 • Genel proje takviminin, uygulama ve eğitim sırasının belirlenmesi
 • Proje organizasyonunun ve komitelerin oluşturulması
 • Kaynakların tayin edilmesi
 • Proje çalışma ortamının ve sisteminin oluşturulması

olarak özetlenebilir. Bu konuların uygulamanın başında ele alınması, projenin etkin bir şekilde devam etmesini ve başarılı bir Logo uygulaması için sağlam bir altyapının kurulmasını sağlar.

2. Tasarım

Bu safhada amaç tasarım raporunu ortaya çıkartmaktır. Tasarım raporu, ihtiyaç analizleri sonucu ortaya çıkan bilgileri bir arada toplayan rapordur. Şirketin raporlama süreçlerini içerir ve uygulanan yazılım yardımıyla işlerin ne şekilde yürütüleceğinin belirlenmesine yöneliktir. Bu fazın en önemli konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Proje amaç ve hedeflerinin gözden geçirilerek güncellenmesi
 • Kapsamın yeniden ve daha detaylı olarak belirlenmesi
 • Proje Eğitim planında belirtilen eğitimlerin alınması
 • İşletme rapor yapısının ve raporların detaylı olarak tanımlanması
 • Tasarım Raporunun oluşturulması
 • Proje plan ve çizelgelerinin gözden geçirilmesi ve gerekirse yenilenmesi

Bu işlerden en önemlisi, şirketin ihtiyaç duyduğu ve/veya Logo yazılımının kullanımı ile birlikte ihtiyaç duyacağı iş süreçlerinin tespit edilmesi ve Tasarım Raporu içerisinde detaylarıyla oluşturulmasıdır.

3.Uygulama – (İmplementasyon):

ERP uygulama projesinin bu fazında amaç, Tasarım Raporunu temel alarak tüm bütçe ve raporlama gereksinimlerinin ERP sistemi içerisinde uygulanmasıdır. Bu faz sonrasında Tasarımda belirlenmiş veri giriş ekranlarının, fonksiyonların, raporların, fiili  veri entegrasyonlarının sistemde tamamlanmış, münferit testlerin yapılmış ve canlı kullanıma geçiş için test sisteminin onaylanmış olması gereklidir. Projenin en uzun fazı olan uygulama fazındaki en önemli işler aşağıda listelenmiştir:

 • Veri saklamak için veri tabanı ve uygulamanın kurulumunun yapılması
 • Kaynak sistem bağlantılarının yapılması ve onaylanması
 • Veri giriş ekranlarının tamamlanması
 • Fonksiyonların tamamlanması
 • Raporların geliştirilmesi
 • Yetkilendirmelerin yapılması
 • Son Testlerin Yapılması

Bu fazda tasarım aşaması sonunda Tasarım Raporu ile belgelenmiş olan gereksinimler ERP sisteminde gerçekleştirilir.

4. Pilot – (Canlı kullanım Hazırlıkları)

Bu fazın temel amacı canlı kullanıma geçmeden önce son hazırlıkların yapılması, açık kalmış olan konuların çözülmesi ve sistemi fiilen kullanacak olan şirket çalışanlarının bunu mükemmelen yapabilmeleri için gerekli eğitimleri almalarının sağlanmasıdır. Son hazırlıklar fazındaki en önemli işler şunlardır:

 • Son Kullanıcı Eğitimlerinin Tamamlanması
 • Canlı Kullanım Sisteminin Hazırlanması
 • Canlı Kullanıma Geçiş ve Canlı Kullanım Desteği (Help Desk) Planlamasının Yapılması
 • Canlı Kullanıma Geçiş

Bu faz özet olarak, şirket canlı kullanıma geçmeden önceki tüm son hazırlıkların yapılmasını ve canlı kullanıma geçişini içerir.

5. Canlı kullanım Desteği

Canlı kullanıma geçildiği anda  proje sona ermez. USLUP’un beşinci fazı olan Canlı Kullanım Desteği fazı içerisinde gereken destek kullanıcılara verilmektedir. Canlı kullanım sırasında danışmanların kullanıcılara yoğun olarak destek oldukları bir sürecin yaşanması büyük önem taşır. Canlı kullanım desteğinin sona ermesinden ve kullanıcı arayüz kabul onayından sonra proje sona erer.

+ Bakım ve Destek Hizmeti

Bundan sonraki süreçte kullanıcıların çeşitli sorular yöneltmek ve yardım almak için müşteriye bakım ve destek hizmeti sunulur. Bu aşamada Unitysoft proje ekibinin yanı sıra, Unitysoft destek ekibi de devreye girer. Kurgulanan yeni sisteme uygun olarak “uzaktan veya yerinde” destek hizmetleri verilir.