Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme

Unitysoft, değişen ve gelişen dijital platformlarda şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özel yazılımlar ve uygulamalar geliştirir, gerek iş ortaklarının gerekse kendi geliştirdiği yazılımların her ölçekteki işletme tarafından kullanılabilmesi için yazılım programları sunar.

Logo çözüm ortağı olan Unitysoft, Logo ürünlerinin standardının yetmediği yerde müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak Logo ürünlerinin içerisinde veya Logo’ya dışarıdan entegre ek yazılımlar geliştirme yeteneğine sahiptir.

  • Logo Aktarım Yazılımları:

Kurumlardaki iş gücünün büyük kısmı veri giriş işlemleri yapılırken kaybedilmektedir. Üstelik bu veriler birbirinden çok farklı olmamakla birlikte, kurumun kullanmakta olduğu Logo ERP ürünlerine belirli aralıklarla girilmek zorundadır. Unitysoft, geliştirmiş olduğu aktarım uygulamalarıyla rutin zaman ve iş gücü kayıplarını en aza indirmeyi hedefler. Excel, xml ve benzeri diğer formatlar da hazırlamış veri dosyalarını tek tuş ile sisteminize aktarmanızı sağlar.

Bunun yanı sıra, Unitysoft, firmaların bünyesinde kullanmakta olduğu 3.parti uygulamalarla Logo ürünlerinin konuşmasını sağlayan hazır uygulamalarla da ara tablo yapısı veya web servis yöntemini kullanarak programların entegrasyonun sağlamaktadır.

Unitysoft, geliştirdiği çevirimiçi ve çevrimdışı entegrasyon uygulamaları ile verilerinizin ve sistemlerinizin konuşmalarını sağlamak için gerekli uygulama ve çözümlerin tamamını kullanıcıları ile en hızlı ve hatasız şekilde buluşturmaktadır.

  • Logo ERP Uyarlama Yazılımları:

ERP uygulamalarında müşterilerin sektörel ihtiyaçlarının hepsinin karşılanması mümkün olamayacağı için yakın bir zamanda ERP uyarlama kavramı ortaya çıkmaktadır. Logo ürünlerinde geliştirme ihtiyacı olması durumunda Unitysoft müşterilerinin uyarlama ihtiyaçlarını en optimum şekilde hizmet olarak sunmaktadır.