İş Analitiği Uygulaması

İş Analitiği Uygulaması

Şirketlerin En Önemli Silahı: İş Analitiği Uygulaması

İş Analitiği (BA: Business Analytics), pek çok kaynaktan elde edilen ham verilerin, işlenerek daha anlamlı ve kolay kullanılabilir hale getirilmesine yarayan süreç ve yöntemler için kullanılan bir kavram. Gelişen teknolojilerle birlikte, sadece bilgi miktarında değil, bilgiye erişim hızında da büyük bir artış oldu.

Rekabette avantaj yakalamak isteyen firmalar bu verileri toplamak, işlemek ve hızla anlamlandırarak iş süreçlerine katmak istiyor. Bu noktada yapılandırılmış verinin üretildiği kaynakların yanı sıra, sosyal medya gibi yapılandırılmamış veri kaynaklarının anlık takibi de büyük önem kazanıyor.

Büyük veri (Big Data) diye adlandırdığımız bu bilgilerin, firmaların karar alma süreçlerinde etkin kullanılabilmesi ve hatta oluşabilecek risklerin önceden görülerek daha iyi yönetilmesi için hızla, titizlikle işlenmesi ve anlamlandırılması gerekiyor.

Gün geçtikçe sadece veri miktarı değil aynı zamanda bilgiye erişim hızı da artıyor. Sadece YouTubeözelinde baktığımızda bile, büyük veri kavramının ne boyutlarda olabileceğini hayal etmek mümkün.

2016 başında Youtube:

  • Kullanan kişi sayısı 1 milyar 300 bin.
  • Her dakika, 300 saatlik video yükleniyor.
  • Her gün, ortalama 5 milyar video izleniyor.
  • Her ay, 900 milyon saatlik video izleniyor.
  • 1 milyar izlenme oranını aşan 10.113 video bulunuyor.
  • Videoları görüntüleyen insanların %80’i ABD dışında yaşıyor.
  • Mobilde, günde 1.000.000.000 video görüntüleniyor.

Üstelik bu veriler, her geçen gün daha da büyüyor. Şirketlerin tüm yenilikleri takip etmesi ve gerekli altyapıyla analiz ederek işlemesi, İş Analitiği sistemlerinin gelişmesine bağlı. Nitelikli bilgiye ulaşmak, bilgileri arıtarak karar alma süreçlerine entegre etmek ve kullanmak, şirketlerin en büyük hedefi.

Orjinal Haber

Aralık 7th, 2015|Haberler|