Connect Us

Connect Us

Connect Us

Connect Us ile 3.Parti Yazılımlardan Logo’ya Güvenle Aktarım Yapılır!

Firmaların bünyelerinde kullanmakta oldukları ve 3.parti olarak adlandırdığımız yazılımlardan belirlenmiş kayıtların Logo ürünlerine aktarılması sağlanmaktadır. Firmaların ihtiyacına göre, Connect Us yazılımının DB2DB veya Webservisleri kullanılarak uygulamaların entegrasyonu sağlanmaktadır.

 

Entegre Çalışan Yapı

İşletmenizin tüm ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş modüler yapı sayesinde, entegrasyon için bilginin sisteme tek yönlü olarak aktarılması sağlanır. Kullanıcılar entegrasyon dahilinde sistemde yer alan bilgilere ulaşabilir. Böylece bölümler ve süreçler arası “ortak bir dil” oluşur ve iletişim yükü azalır.

 Hızlı Adaptasyon İmkanı

Sağladığı kolay kullanıcı arayüzü sayesinde, öğrenim sürecini minimuma indirerek, uygulamanın işletmeniz içerisinde hızlı bir şekilde kullanıma geçmesini sağlar.

Güvenli Bağlantı

Yeni nesil teknoloji ile geliştirilen Connect Us, Logo ürünlerine uygun metotlarla bağlantı kurarak verilerin doğruluğunu ve güvenliğini noktasında güvenilir bir yapı kurulmasına olanak sağlar.